GSR, Gruppen Svenska Reklamfotografer, bildades 1966 av bl.a. Arne Nilsson, Heinz von Sterneck, Stig Grip, Stig Andersson och Ulf Cronberg. Tanken var att utveckla fotografernas företag kommersiellt och att träffas regelbundet för kreativ inspiration.

 

Prissättning, utbildning och gemensamma inköp var viktiga frågor som man började driva. Under den tid då frågan om fotografernas leveransvillkor var högt prioriterad, arbetade GSR tillsammans med SSF, Svenska Fotografers Förbund, för att lösa dessa frågor. Banden mellan GSR-SFF har alltid varit starka och de flesta medlemmarna har dubbla medlemskap.

 

GSR har flera traditioner där årsmötet är ett viktigt inslag. Fotografer från när och fjärran har inbjudits att föreläsa under avkopplande, informella och enkla former. Ibland har medlemmarna gjort resor för att besöka fotografer i deras egna studior i deras respektive hem-/verksamhetsländer. Detta är en unik företeelse bland yrkesfotografer och mången förvåning har märkts från kolleger ute i världen.

 

Listan på årsmötesgäster är lång och imponerande: Rickard Avedon, Olivieri Toscani, Anton Corbijn, Teun Hocks, Dennis Savini & Irene Ruefenacht, Nadav Kander, Andreas Heumann, Derek Seaward, Hans Neleman, Knut Bry, John Parker, Georg Oddner, Dag Thorenfeldt, David Hamilton, Sven Nykvist, Pierre Winter, och många, många fler. Irvin Penn, Hans Strand och Hans Hammarsköld har besökt föreningen på lokala möten.

 

Föreningen har nu funnits i över 50 år, och mycket har hänt i och med branschen under dessa år, men GSR fortsätter att vara ett viktigt forum för yrkesfotografer där man kan utbyta erfarenheter, inspireras och lära.

 

Se även Peter Nerströms bilder från våra träffa HÄR.

Tidigare Silverkornet

Silverkornet

Silverkornet150123.Leif Sandberg

silverkornet 160915 kraftor1BILD

© 2023 Gruppen Svenska Reklamfotografer
Back to Top